ОПИСАНИЕ: СУМА (разделител точка):
Плащане на стоки/доставка/монтаж към е-Магазин САТ-24 ----> лева
За извършване на плащането е необходима първоначална еднократна регистрация в ePay.bg !