В полза на:
 ЕТ "САТ-24 Иван Георгиев"
 IBAN на получателя:  BIC на получателя:
 BG34 PIRB 7401 1727 0085 98  PIRBBGSF
 При банка:
 Пиреос България АД
 ВНОСНА БЕЛЕЖКА  Валута  Сума (разделител точка)
 Внесохме в брой:  B G N  
 С думи:
 
 Вносител, име :
 
 Основание за внасяне:
 
 Счетоводител

 Касиер

Отпечатване